Χρήσιμες πληροφορίες

Υλικά κατασκευών

Η εταιρεία artkamin, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, παρουσία στην Αθήνα και πλειάδα πελατείας σε ολόκληρη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, πρωτοπορεί στον χώρο της κατασκευής ανοξείδωτων καμινάδων από το 1993. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα υλικά που χρησιμοποιούμε στις κατασκευές μας:

Ανοξείδωτο αντιμαγνητικό χάλυβα (INOX A.I.S.I. 304 BA) πάχους 0,4 mm. και 0.5 mm.
Πετροβάμβακα υψηλής πυκνότητας με επικάλυψη αλουμινίου.

Υλικά κατασκευών

• Οι αεραγωγοί ελικοειδούς ραφής διατίθενται σε μονόμετρα, δίμετρα και τρίμετρα.
• Για την αεροστεγή ένωση των αεραγωγών, υπάρχει ανοξείδωτος αποστατικός δακτύλιος με κανάλι για τοποθέτηση σιλικόνης.
• Τα στηρίγματα βαρέως τύπου συνιστώνται για χρήση στις καμινάδες διπλού τοιχώματος και απέχουν 40 χιλ. από τον τοίχο.
• Η χρήση της τριγωνικής βάσης τοίχου προτείνεται για μονωμένες καμινάδες στη βάση τους και ανά 6μ.
• Τα απλά στηρίγματα συνιστώνται για τις καμινάδες μονού τοιχώματος και απέχουν από τον τοίχο 25χιλ.
• Υπάρχει η δυνατότητα για μεγαλύτερες διατομές από αυτές του καταλόγου μας, κατόπιν παραγγελίας.

Συναρμολόγηση καμινάδας

Η καμινάδα σας θα συναρμολογηθεί σωστά, αν ταιριάζει με το διάγραμμα Α του φυλλαδίου οδηγιών και εάν τα επόμενα σημεία 
έχουν καλυφθεί. Μην ξεπεράσετε την υποδεικνυόμενη απόσταση ανάμεσα στα στηρίγματα και βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά τοποθετημένα στο κτίριο.

Συχνές ερωτήσεις

Το σύστημα καμινάδας εγκαθίσταται σύμφωνα με τα εθνικά/ευρωπαϊκά πρότυπα και τις οδηγίες τοποθέτησης του κατασκευαστή artKamin - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ όπως αναλύονται στο εγχειρίδιο που μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ. Συνιστάται η προσεκτική ανάγνωση και κατανόηση του παρόντος εγχειριδίου πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας. Το παρόν εγχειρίδιο έχει συνταχθεί ώστε να επιτυγχάνεται σε κάθε εγκατάσταση η μέγιστη απόδοση και η τοποθέτηση με τεχνικά ορθό τρόπο, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 13084-1, ΕΝ 1856-1,-2. Επίσης, είναι υποχρεωτική η προσεκτική ανάγνωση των στοιχείων που αναγράφονται στη σήμανση του κάθε προϊόντος, ώστε να αποφεύγονται σφάλματα στην τοποθέτηση που μπορεί να οδηγήσουν σε καταστάσεις κινδύνου. Συμπληρωματικά με το εγχειρίδιο πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη και το εγχειρίδιο εγκατάστασης/τοποθέτησης της συνδεόμενης συσκευής. Η εγκατάσταση πρέπει πάντα να γίνεται από εξουσιοδοτημένο, ικανό και εκπαιδευμένο προσωπικό.

Μπορείτε να κατεβάσετε τις οδηγίες από εδώ.

Η εταιρεία διαθέτει σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO και CE και έχει λάβει τα απαραίτητα πιστοποιητικά εργαστηριακού ελέγχου παραγωγής για τις σειρές προϊόντων μονού τοιχώματος καμινάδας ART-S και διπλού τοιχώματος καμινάδας ART-D.

Το σύστημα καμινάδας είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ και την ΟΔΗΓΙΑ 89/1016/EEC 305/2011(Πιστοποίηση Δομικών Υλικών) που αφορούν στις διαδικασίες ελέγχου της παραγωγής και ακολουθεί τα πρότυπα EN ISO 9001:2015, EN 13084-1, ΕΝ 1856-1,2.

Αυτό μπορεί να επηρεαστεί από πολλούς παράγοντες.
-Βεβαιωθείτε ότι η όδευση του συστήματος είναι καθαρή από τυχόν μπλοκαρίσματα όπως
συσσώρευση υλικών καύσης.
-Σε περίπτωση αλλαγής διαστάσεων/συσκευής υπάρχουν επιπτώσεις στον ελκυσμό, θα
πρέπει να γίνει εκ νέου υπολογισμός διαμέτρου.
-Μπορεί να επηρεαστεί από εξωτερικούς παράγοντες, όπως παρακείμενες καμινάδες, άλλα
κτίσματα κλπ.

Εάν έχετε να χρησιμοποιήσετε την συσκευή σας αρκετό καιρό τότε πρέπει να γίνει έλεγχος πριν την χρήση της. Ως γενικό κανόνα οι χρόνοι συντήρησης της καμινάδας είναι:
Φυσικό Αέριο : ετησίως
Πετρέλαιο : κάθε 6 μήνες
Ξύλο ή στερεά καύσιμα : κάθε 3 μήνες

Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει ο κατάλληλος καθαρισμός ή χρησιμοποιείτε (ξύλα/πέλλετ) που δεν πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές, συσσωρεύεται η αιθάλη από την μη ολοκληρωμένη καύση στα τοιχώματα της καμινάδας, έχει ως αποτέλεσμα, με μία σπίθα φωτιάς κοντά στην συσκευή καύσης μπορεί να πιάσει φωτιά και η καμινάδα να την μεταφέρει. Για την αποφυγή τέτοιας περίπτωσης με καταστροφικά αποτελέσματα, πρέπει να ακολουθείτε της οδηγίες συντήρησης και καθαρισμού του συστήματος.

Επικοινωνήστε με τα έμπειρα στελέχη μας για ολοκληρωμένες λύσεις υψηλής αξιοπιστίας.